پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۲۰

بازگشت انستیتو فیزیک کاربردی به فعالیت های مشکوک و خطر در تحریم قرار گرفتن بزرگترین دانشگاه ایران ( قسمت اول )

تصویر
زمانیکه لوگوی انستیتو فیزیک کاربردی در یک از پروژه های سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) به عنوان همکار پروژه استفاده شد، در ابتدا این در ذهن مخاطب به مانند یک شوخی می ماند. زیرا هیچ کس فکر این را نمیکرد که سپند در یک اقدام ناشیانه و احمقانه، نام انستیتو فیزیک کاربردی که در سال 2003 به عنوان یکی از مجریان و متولیان اصلی پروژه تسلیحات اتمی ایران شناخته شده بود ، را مجددا احیاد کند.
اما ظاهرا این یک شوخی نبوده و کاملا یک واقعیت است. انستیتو فیزیک کاربردی مجددا درگیر بازیها و تحقیقات سری ایران شده است. تحقیقات ما نشان می دهد که حداقل در سه سال گذشته، سپند این انستیتو را به پروژه های خود اضافه کرده است. همچنین این تحقیقات این واقعیت را نشان میدهد که سپند از این موسسه به عنوان یک پوشش جهت ارتباط گیری با دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه غیر دولتی ایران و نفوذ در این دانشگاه برای استفاده تحقبقاتی استفاده کرده است.
اسناد بدست آمده نشان میدهد که سپند در سال 2016 از نام انستیتو فیزیک کاربردی به عنوان یک پوشش و نام مستعار استفاده کرده تا بتواند با قدیمی ترین و معتبر ترین واحد دانشگاه آزاد یعنی واحد تهران …