پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2021

دفتر هماهنگی ایمنی پرتو، ورود سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) به ایمنی رادیو اکتیو

تصویر
    بر پایه کپی سندی از مکاتبات وزرات دفاع، این وزارتخانه تمامی امور و مسوولیتهای مربوط به ایمنی رادیواکتیو این وزارتخانه را به سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) واگذار کرده، سازمانی بدنام که مسئول برنامه سلاح های هسته ای ایران پیش از سال 2003 بر عهده داشت.   طبق این اسنادکه در زیر مشاهده می کنید، در حال حاضر سپند مسوول ایمنی تمام کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با مواد رادیو اکتیوی مانند ایریدیوم-192 و کبالت-60 برای تست های غیر مخرب کار میکنند ، می باشد. همچنین این سازمان مسوول کنترل مواد رادیو اکتیوی مانند اورانیوم ( اعم از غنی شده یا نشده) ، پلوتونیوم، و توریم که احتمالا در دست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و همچنین حفاظت پرتوی از افرادی که با این مواد کار میکرده اند هم هست.     باید اذعان کرد این مسوولیت، با توچه به گزارشهای نهاد های نظامی مبنی بر وجود 25000 شاغلی که مستقیم و غیر مستفیم در مجاورت با تشعشعات رادیواکتیو در تمام این نهادها مشغول به کار هستند، مسوولیت بسیار سنگینی می باشد. شاید فقط صدها نفر از این افراد در صنایع تولیدی وزارت دفاع و پشتیبانی