پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2022

سپند همدست شرکت کلاه بردار نانو فناوران احیاگر

تصویر
  زمانی که این خبر را شنیدیم، ابتدا باور نکردنی میرسید، ام ظاهرا سازمان پژوهش و نو آوری دفاعی (سپند) نمیخواهد دست از انجام کارهای بیهوده که جز اتلاف پول و بودجه نتیجه ای ندارد، دست بکشد. حالا که فعالیت ها و اسامی   اکثر شرکتهای پوششی سپند آشکار شده، اینبار سپند با یک نام دیگر برگشته تا به مخاطرات گذشته خود ادامه دهد. اینبار با شرکت نانو فناوران احیاگر برگشته . " در صورت باز نشدن این لینک شرکت میتوانید با مراجعه به وبسایت Web Archive   لینک شرکت را جستجو کنید. این شرکت محصولی به نام "آب با هیدروژن تقویت شده" میفروشد . محصولی که مدعی هستند در صورت استفاده در بتون آن را قویتر می کند این محصول یک کلاه برداری در روز روشن است. 4 مالک این شرکت افرادی هستند که که با دانشکده فیزیک دانشگاه مالک اشتر ارتباط نزدیکی دارند. دانشگاهی که بازوی اصلی سپند و فعالیتهای تحقیقی آن در برنامه هسته‌ای ایران بودند. مالکان این شرکت عبارتند از: روح الله عظيمي راد – شماره ملی : 0057925429 حسين تارقلي زاده – شماره ملی: 0052058425 خیر الله محمدی – شماره ملی: 0053778561 اسکندر اسدی امیرآ