پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۲۰

تحریمهای بیشتر برای سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)

تصویر
  انتشار اسناد محرمانه برنامه هسته ای ایران که از زیر گوش سازمان هاب اطلاعاتی پر ادعای ایران ربوده شد کماکان ادامه دارد و اداره خزانه داری آمریکا با بررسی دقیق این اسناد لیست تحریم های خود را دقیق تر و گسترده تر می کند. در تاریخ 22 مارچ 2019 اداره خزانه داری لیست جدید از این تحریمها را منتشر کرد. هدف اصلی این تحریمها  سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی)  بوده است که مسئول اصلی گم شدن و به سرقت رفتن هزاران صفحه سند از برنامه تسلیحات هسته ای ایران پیش از سال 2003 می باشد.   خبر ربوده شدن این اسناد مهم و حیاتی به مانند یک بمب در بین دانشمندان، کارشناسان و کارمندان این مجموعه بوده که کماکان در شرایط پر استرس تحت نظارت محسن فخری زاده مشغول به کار هستند. حال آنها میدانند با انتشار تدریجی این اسناد، دیگر به راحتی نمیتوانند سفر های خارج از کشور بروند و یا اقدام به چاپ مقالات علمی کنند و کار آنها بیش از پیش محدود می شود. این تحریمها بدین معنی هست که سپند و کارکنانش، به جز بانکهای داخلی به هیچ عنوان دیگر نمیتوانند با دیگر کشورها تبادلات بانکی داشته باشند و تمام پولها و حسابهای احتمالی سپ