پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۲۰

اروین پرتو کاسپین شرکت پوششی جدید برای اجرای اهداف سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی)

تصویر
برای داشتن تحلیلی درست بر روی فعالیت های سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی) که علاقه وافری برای پیگیری ساخت سلاح های هسته ای دارد ، باید شرکتهای پوششی که سپند از آنها برای خرید تجهیزات حساس و همچنین تامین منابع مالی ش استفاده می کند را هم مورد ارزیابی قرار داد. از اینرو در این وبسایت سعی ما این است که در هر زمان ممکن اقدام به آشکار کردن نام و فعالیت های این شرکتهای پوششی کنیم. در این مقاله قصد داریم به فعالیت های مشکوک شرکت اروین پرتو کاسپین و ارتباط این شرکت با سپند بپردازیم.  براساس اطلاعات بدست آمده از منابع آگاه ، این شرکت یکی از شرکتهای پوششی سپند می باشد که توانسته است به صورت چراغ خاموش به فعالیت های خود در راستای اهداف سپند ادامه دهد. با نگاهی به وبسایت این شرکت متوجه می شویم که در آن هیچ نامی از سهامداران، یا اعضای فعال آن وجود ندارد . همچنین به هیچ وجه در هیچ کجای وبسایت شرکت، به ارتباط آن با سپند اشاره نشده است. در ادامه به تحلیل رابطه این شرکت و (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی) سپند میپردازیم.    شرکت کیمیا پخش شرق   تحقیقات و تحلیل های ما نشان از این دارد که شرک

دانشگاه آزاد در باتلاق سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی) فرو میرود

تصویر
گستردگی دامنه فعالیت های مخرب سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی)   هر روز بیشتر میشود و متاسفانه دامنه این اقدامات به دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز رسیده است.   همانطور که در مطالب قبلی این وبسایت توضیح دادیم دانشگاه آزاد اسلامی یک توافقنامه همکاری را با سپند در یک قالب پوششی امضا کرده است. اما این موضوع به همین جا ختم نمیشود زیرا علاوه بر امضای این قرارداد همکاری، دانشگاه آزاد اسلامی یکی دیگر از اعضای بدنام سپند را به عنوان یکی از روسای بلند پایه خود انتخاب کرده است.   روز 13 اردیبهشت 1398 با توجه به اخبار مندرج در تارنمای دانشگاه آزاد مهندس جواد آل یاسین به عنوان رییس مجتمع دانشگاهی ولایت برگزیده شد. مجتمع دانشگاهی ولایت یکی از مراکز مهم وابسته به دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد، برگزیده شد.   بر اساس اسناد منتشر شده توسط گروه های مخالف رژیم ایران ، جواد آل یاسین در سال 2009 رییس "مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه" بوده است که از سازمان های سابق سپند بوده است.     در جریان اعمال تحریم های سنگین اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای ایران در سال 2011، ج