پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۲۰

بازگشت انستیتو فیزیک کاربردی به فعالیت های مشکوک و خطر در تحریم قرار گرفتن بزرگترین دانشگاه ایران ( قسمت دوم )

تصویر
در مقاله قبلی مان مدارک فاش کردیم با نشان دادن اینکه در ۲۰۱۶ سپند از آی اؚی پی به عنوان یک اسم مستعار برای امضای تفاهمنامه همکاری با قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه خصوصی ایران، دانشگاه آزاد واحد تهران، استفاده کرد. مدارک زیادی دال بر اینکه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) پشت این فعالیتها و همکاریها وجود دارد که در این بخش نگاهی دقیق تر به آنها میندازیم. همانطورکه درتصویر زیر مشاهده می کنید، این مدرک ( نامه) توسط دکتر روح الله قادری که به عنوان رییس انستیتو فیزیک کاربردی نام برده شده است امضا شده است. در زیر نمونه امضا او آمده است که درواقع کوتاه شده اسم کوچک او می باشد.     با توجه به منابع رسمی، روح الله قادری با شماره ملی 4579489705 جز افراد رده بالای سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) میباشد که برای مدت زیادی در این مجموعه کار میکند. در سال مارس 2019 اداره خزانه داری آمریکا، دکتر قادری را به علت مدیریت گروه شهید فخار مقدم (یکی از واحدهای اصلی تحقیقاتی در مجموعه سپند) را در  لیست تحریم های خود قرار داد . با توجه به اسناد خزانه داری آمریکا، گروه شهید فخار

بازگشت انستیتو فیزیک کاربردی به فعالیت های مشکوک و خطر در تحریم قرار گرفتن بزرگترین دانشگاه ایران ( قسمت اول )

تصویر
زمانی که لوگوی انستیتو فیزیک کاربردی در یک از پروژه های سازمان پژوهش و نوآوری (سپند) به عنوان همکار پروژه استفاده شد، در ابتدا این در ذهن مخاطب به مانند یک شوخی می ماند. زیرا هیچ کس فکر این را نمیکرد که سپند در یک اقدام ناشیانه و احمقانه، نام انستیتو فیزیک کاربردی که در سال 2003 به عنوان یکی از مجریان و متولیان اصلی پروژه تسلیحات اتمی ایران شناخته شده بود ، را مجددا احیاد کند. اما ظاهرا این یک شوخی نبوده و کاملا یک واقعیت است. انستیتو فیزیک کاربردی مجددا درگیر بازیها و تحقیقات سری ایران شده است. تحقیقات ما نشان می دهد که حداقل در سه سال گذشته، سپند این انستیتو را به پروژه های خود اضافه کرده است. همچنین این تحقیقات این واقعیت را نشان میدهد که سپند از این موسسه به عنوان یک پوشش جهت ارتباط گیری با دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه غیر دولتی ایران و نفوذ در این دانشگاه برای استفاده تحقبقاتی استفاده کرده است.    اسناد بدست آمده نشان میدهد که سپند در سال 2016 از نام انستیتو فیزیک کاربردی به عنوان یک پوشش و نام مستعار استفاده کرده تا بتواند با قدیمی ترین و معتبر ترین واحد دانشگاه