پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۲۰

بازگشت انستیتو فیزیک کاربردی به فعالیت های مشکوک و خطر در تحریم قرار گرفتن بزرگترین دانشگاه ایران ( قسمت دوم )

تصویر
در مقاله قبلی مانمدارک فاش کردیم با نشان دادن اینکه در ۲۰۱۶ سپند از آی اؚی پی به عنوان یک اسم مستعار برای امضای تفاهمنامه همکاری با قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه خصوصی ایران، دانشگاه آزاد واحد تهران، استفاده کرد.
مدارک زیادی دال بر اینکه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) پشت این فعالیتها و همکاریها وجود دارد که در این بخش نگاهی دقیق تر به آنها میندازیم.
همانطورکه درتصویر زیر مشاهده می کنید، این مدرک ( نامه) توسط دکتر روح الله قادری که به عنوان رییس انستیتو فیزیک کاربردی نام برده شده است امضا شده است. در زیر نمونه امضا او آمده است که درواقع کوتاه شده اسم کوچک او می باشد.
با توجه به منابع رسمی، روح الله قادری با شماره ملی 4579489705 جز افراد رده بالایسازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) میباشد که برای مدت زیادی در این مجموعه کار میکند. در سال مارس 2019 اداره خزانه داری آمریکا، دکتر قادری را به علت مدیریت گروه شهید فخار مقدم (یکی از واحدهای اصلی تحقیقاتی در مجموعه سپند) رادر  لیست تحریم های خود قرار داد. با توجه به اسناد خزانه داری آمریکا، گروه شهید فخار مقدم برای مجموعه سپند، شبیه سازهای ا…